U heeft geen producten in uw winkelwagen.

COLOFON

Alessandro International

alessandro International GmbH
Erkrather Straße 228a
40233 Düsseldorf
Duitsland

Telefoonnummer: +49 211 82 806 0
Faxnummer: +49 211 82 806 196
Internet: www.alessandro.de
E-Mail: info@alessandro.de

CEO
Marius Kalow

Register court
40002 Düsseldorf
Register number: HRB 46433

VAT-ID
DE 244805680

U bereikt onze klantendienst voor vragen, retourzendingen en bezwaren via telefoon:+49 211 82 806 0 alsmede per e-mail naar info@alessandro.de. Voor verzoeken kunt u ook het contactformulier op onze website gebruiken.

Disclaimer

Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("hyperlinks"), die buiten het bereik van de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is er alleen sprake van aansprakelijkheid, wanneer de auteur bekend is met de inhoud ervan en het technisch mogelijk en te verwachten is om het gebruik, in het geval van illegale inhoud, te voorkomen. De auteur verklaart bij deze uitdrukkelijk dat op het moment van plaatsing van de link geen illegale inhoud op de sites waarnaar verwezen wordt te vinden was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, inhoud of maker van de sites waarnaar gelinkt wordt heeft de auteur geen invloed. Daarom neemt hij bij deze uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van de sites waarnaar gelinkt wordt, die na het linken gewijzigd werd. Dit punt geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen alsmede voor berichten van derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussiefora, linkregisters, maillijsten en in alle andere vormen van databases, wier inhoud door derden kan worden aangepast. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die door het gebruik of juist het niet gebruiken van dergelijke aangeboden informatie ontstaan, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet diegene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst. Het colofon geldt ook voor de door alessandro International verzonden nieuwsbrieven.

Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties rekening te houden met de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, illustraties, geluidsbestanden, videobeelden en teksten, door de auteur zelf vervaardigde afbeeldingen, illustraties, geluidsbestanden, videobeelden en teksten te gebruiken of terug te vallen op licentievrije illustraties, geluidsbestanden, videobeelden en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en producten vallen zonder beperking onder de bepalingen van het desbetreffende, geldende merkenrecht en eigendomsrecht van de desbetreffende, geregistreerde eigenaar. Alleen door het enkel noemen mag niet de conclusie getrokken worden, dat merken niet door de rechten van derden beschermd worden! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten ligt enkel bij de auteur van de sites. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke illustraties, geluidsbestanden, videobeelden en teksten in andere electronische of papieren publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Inhoudelijk verantwoordelijk volgens § 5 TMG (Duitse ICT-wet) is Marius Kalow,voor contactgevens zie hierboven.